Slik lages en Kakkelovn

En ekte kakkelovn mures opp på stedet med ekte kakkelovnskakkel, teglstein og en mørtel laget av leire og sand. Hver og en av kaklene fylles med en teglstein innmurt i leirbruk. Kakkelen "kramles" innvendig til sidekakkelen med galvanisert jerntråd. Slik bygges ovnen opp, skift etter skift.

Denne byggemetoden gjør at ovnen kan demonteres og mures opp på nytt dersom den skal flyttes eller om den innvendige kjernen er utbrent.

Som alle andre ovner brytes den innvendige ildfaste steinen ned etter intensiv fyring i årtier. Mange av de antikke ovnene vi setter opp har derfor vært montert og remontert flere ganger.

Utenpå er derfor en slik nyoppsatt kakkelovn et antikt møbel mens den innvendig teknisk sett er ny og klar for kommende generasjoners bruk.

Våre nye ovner er også ekte kakkelovner og bygges etter samme prinsipp. Innvendig har kakkelovnen et fem kanals røyksystem slik at varmen må passere 10 til 12 meter inne i ovnen før den kommer frem til skorsteinen.

I fyringsprosessen varmes hele ovnen opp og magasinerer energien som så langsomt avgis til rommet den står i.

En ekte kakkelovn er fri for irriterende elektriske ventilasjonssystemer eller andre finurligheter og bygges slik de en gang ble konstruert av C. J. Cronstedt og F. Wrede i 1776.

Våre ovner er testet av Statens prøvings og forskningsinstitutt i Sverige mht. energiutnyttelse og miljøkrav med meget gode resultater. I Norge er kakkelovnene unntatt fra krav om ekstra tiltak mot avgassforurensing på grunn av ovnenes fullstendige forbrenning.

FAQ- Ofte stilte spørsmål

 • Hva koster en kakkelovn?

  Pris varierer fra ovn til ovn, kontakt oss for et uforpliktende pristilbud.

 • Fundamentering kakkelovn

  En kakkelovn må fundamenteres om den ikke settes direkte på støpt dekke. Dette er noe vi kan gjøre.

 • Vedlikehold kakkelovn

  En ekte kakkelovn trenger minimalt med vedlikehold. Ovnen bør feies og fuger ettersees hvert andre år. Slik får du en god og økonomisk fyring.

 • Montering kakkelovn

  En ekte kakkelovn bygges på stedet med teglstein og leire etter gamle murerteknikker. En ovn som er murt slik kan tas ned og settes opp igjen, det er derfor vi kan levere antikke kakkelovner. Det tar mellom 50 og 100 timer å mure en kakkelovn.

 • Hva veier en kakkelovn?

  En kakkelovn veier mellom 1000kg og 2000kg.

 • Hvordan fungerer en kakkelovn?

  En kakkelovn er et sinnrikt system av vertikale røyk-kanaler. Det reduserer brenselforbruket til et minimum og samtidig utnyttes varmekapasiteten maksimalt.
  En ekte kakkelovn er et stykke kulturhistorie, en prydgjenstand som vil varme kropp og sjel i generasjoner. Vi ivaretar denne kulturhistorien og leverer kun kakkelovner som er murt opp etter gamle håndverksmetoder. Vi murer ovnen på stedet med ekte kakler, teglstein og mørtel laget av leire. En kakkelovn er en effektiv, miljøvennlig og rentbrennende varmekilde som vil holde huset ditt lunt og varmt gjennom vinteren.

 • Er en kakkelovn rentbrennende?

  En kakkelovn har høy virkningsgrad, dvs. at all veden omsettes til varme ved forbrenning. Det gjør kakkelovnen til et miljøvennlig alternativ. Noen «fyrer for kråka», men med kakkelovn sikrer du at boligen blir lun og varm. Økonomisk er det også.Innenfor Oslo ring 3 får man kommunal støtte til rentbrennende ovner. Smart å sjekke kommunale støtteordninger for et bedre miljø.

 • Kakkelovn, ny eller gammel?

  Når en antikk ovn mures benytter vi bare ny teglstein og leire. Ovnen er derfor teknisk sett ny. De gamle kaklene gir ovnen et vakkert særpreg. Hver ovn er unik. Nye kakkelovner et tegnet og bygget etter antikke modeller. Vi har fire forskjellige grunnmodeller av nye ovner.

Hjemmeside opprettet av