Slik lages en Kakkelovn

En ekte kakkelovn mures opp på stedet med ekte kakkelovnskakkel, teglstein og en mørtel laget av leire og sand. Hver og en av kaklene fylles med en teglstein innmurt i leirbruk. Kakkelen "kramles" innvendig til sidekakkelen med galvanisert jerntråd. Slik bygges ovnen opp, skift etter skift.

Denne byggemetoden gjør at ovnen kan demonteres og mures opp på nytt dersom den skal flyttes eller om den innvendige kjernen er utbrent.

Som alle andre ovner brytes den innvendige ildfaste steinen ned etter intensiv fyring i årtier. Mange av de antikke ovnene vi setter opp har derfor vært montert og remontert flere ganger.

Utenpå er derfor en slik nyoppsatt kakkelovn et antikt møbel mens den innvendig teknisk sett er ny og klar for kommende generasjoners bruk.

Våre nye ovner er også ekte kakkelovner og bygges etter samme prinsipp. Innvendig har kakkelovnen et fem kanals røyksystem slik at varmen må passere 10 til 12 meter inne i ovnen før den kommer frem til skorsteinen.

I fyringsprosessen varmes hele ovnen opp og magasinerer energien som så langsomt avgis til rommet den står i.

En ekte kakkelovn er fri for irriterende elektriske ventilasjonssystemer eller andre finurligheter og bygges slik de en gang ble konstruert av C. J. Cronstedt og F. Wrede i 1776.

Våre ovner er testet av Statens prøvings og forskningsinstitutt i Sverige mht. energiutnyttelse og miljøkrav med meget gode resultater. I Norge er kakkelovnene unntatt fra krav om ekstra tiltak mot avgassforurensing på grunn av ovnenes fullstendige forbrenning.

FAQ- Ofte stilte spørsmål

Hjemmeside opprettet av