Vi garanterer deg et kvalitetsprodukt for årtiers glede og bruk.

Nyproduserte kakkelovner

Våre nye kakkelovner er utformet av kakkelovnsmurer Harald Sjødalstrand,
som har ivaretatt både tradisjoner og kunnskap inn i nye modeller.

Antikke kakkelovner

Vi har i en årrekke reist land og strand rundt i Sverige for å plukke ned og ta vare på disse antikvitetene.

Noen av våre referansearbeider

Dette er et lite utvalg av våre arbeider. Alle er svenske kakkelovner laget mellom 1860 og 1920.

Hjemmeside opprettet av